VENKOVNÍ VAŘENÍ NA OHNI JE ZÁLEŽITOSTÍ CELÉHO ROKU! ZAHRADNÍ KRBY, ZAHRADNÍ GRILY, ZAHRADNÍ KAMNA, ZAHRADNÍ OHNIŠTĚ

Owatrol Oil - penetrační olej pro cortenovou ocel 1 l

Owatrol® Oil je penetrant rzi, který zastaví proces reznutí a zabraňuje opětovnému výskytu další koroze. Chrání a izoluje hluboko do povrchové  struktury kovu, odpuzuje vlhkost.

Skladem
Kód: Z03
Značka: OWATROL
749 Kč 619,01 Kč bez DPH
Kategorie: FORNO
Hmotnost: 0.7 kg

Povrchová úprava: Transparentní mat

Barva: Čirá

Doby schnutí:

 • Suché na dotek: 12 hodin
 • Úplné zaschnutí: 24 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti
 • Opětovný nátěr: 24-48 hodin.

Velikost nádoby: 0,5L 

Vydatnost: 18 m2 na litr

 

OWATROL®OIL je naprosto neporazitelný a zcela jedinečný prostředek v ošetření koroze, zlepšení tekutosti a přilnavosti nátěru. Tepelná odolnost +175°C. Víceúčelový vysoce penetrační olej, který schne na vzduchu, vytěsňuje vlhkost a vzduch ze zrezivělého kovu, a tím zabraňuje nežádoucí korozi.

OWATROL®OIL je velmi oblíbený a vyhledávaný produkt pro konzervaci povrchu kovářských výrobků. Pro získání stylového, vysoce lesklého zrezivělého vzhledu, lze zrezivělé povrchy po ošetření OWATROL®OIL následně zatřít produktem OWATROL DEKS OLJE D.2® - olejový lak s velmi vysokým leskem.

OWATROL®OIL je určený na železné i neželezní kovy a veškeré dřevěné povrchy (ocelové konstrukce, zábradlí, rošty, trupy lodí, cisterny, stroje, části motoru, veškeré dřevěné povrchy...)

Velikost balení: 0.125 ml, 300 ml - sprej, 0.5l, 1l, 5l

Vydatnost prostředku je 18 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

 

Přípravek pro ošetření koroze OWATROL®OIL má tyto vlastnosti

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyVhodný aplikovat přímo na zrezivělé povrchy.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyPro schopnost vytěsnit vlhkost a vzduch pronikne hluboko do zrezivělých povrchu.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyVytvoří pevnou stabilní vrstvu, ke které ostatní barvy mohou přilnout.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyPo proniknutí rzí zcela uzavře zdravou spodní vrstvu kovu před další korozi.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyJe kompatibilní se všemi barvami na bázi oleje a alkydů.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyIdeální pro použití na neželezné kovy- zinek, med, hliník atd.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyVýborný základový nátěr pro galvanizované povrchy - nevyžaduje se zvětraní nebo mořeni.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyPřísada pro všechny olejové/alkydové barvy, mořidla a laky, včetně uretan-alkydových barev.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyVyplňuje póry dřeva olejem - zabraňuje olupováni barvy.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyZajistí dokonalou přilnavost finálních nátěrů.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyUsnadňuje nanášení finálních nátěrů ve ztížených podmínkách.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyPro získáni stylového vysoce lesklého zrezivělého vzhledu lze zrezivělé povrchy přetřít produktem DEKS OLJE® D.2.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyZlepšuje tekutost nátěrů a jejich vlastnosti - zvýšení doby schnutí.
 

Kde a k čemu použít inhibitor koroze OWATROL®OIL 

Vysoce penetrační olej OWATROL®OIL je určen pro vnitřní i venkovní použití.

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyOcelové konstrukce, zábradlí, potrubí, rošty, schody atd.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyStroje, části motoru, vlečky atd.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyTrupy lodí, cisterny atd.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyVeškeré dřevěné povrchy, suché, pórovité, měkké a dřevo napadené hmyzem.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyVodorovné a svisle povrchy.

Technické údaje přípravku OWATROL®OIL

Vzhled: průhledný mat.
Typ pojiva: alkydová pryskyřice
Typ rozpouštědla: ředidlo
Viskozita: tekutý
Měrná hmotnost (při 20°C): 0,877 ± 0,05
Forma: kapalina
Obsah netěkavých látek: 44% ± 2
Bod vzplanutí: > 60°C
Tepelná odolnost (plně vytvrzený suchý povlak): +175°C
Skladovatelnost: minimálně 1 rok v originálním neotevřeném baleni
Velikost balení: 0.125 ml, 300 ml - sprej, 0.5l, 1l, 5l
Barva: průhledná
Doba schnutí:

na dotyk: 12 hodin; plné schnutí: 24 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti. Další vrstva po 24-48 hodinách.

VOC: Limitní hodnota pro tento výrobek (kat. A/h) dle EU je: 750 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 489 g/l VOC
BEZPEČNOST:
Zdraví škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Opakované vystavení může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte výpary prachu. Nesmí se dostat do očí, na kůži nebo na oděv. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.  PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Prázdnou nádobu nebo nepoužitý obal zlikvidujte ve sběrném dvoře nebo zlikvidujte doma do nádoby na odpad, která je k tomu určena v souladu s místními předpisy.

 

Pomůcky pro nanášení přípravku OWATROL®OIL

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyŠtětec.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyVáleček.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchySprej.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyStříkací nebo nízkotlaká pistole.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyZahradní rozprašovač, postřikovač.

Zásady správného použití přípravku OWATROL®OIL

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyZakryjte všechny plochy, které nemají být natřené.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyAplikovat při teplotě +5°C až + 35°C.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNenanášejte na přímém slunci nebo na horké povrchy.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyPřed přidáním oleje OWATROL®OIL do barvy otestujte kompatibilitu.

Příprava povrchu před ošetřením koroze přípravkem OWATROL®OIL

Kondicionér barvy

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyPřipravit povrch dle instrukci uvedených na plechovce barvy.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyOdstranit všechen volný a odlupující se materiál.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyJakýkoliv organicky růst ošetřit pomoci fungicidního roztoku nebo smíchat 1 díl vody a 1 díl chlórového bělidla (nechat bělidlo působit po dobu 15 minut), důkladně opláchnout a nechat uschnout.

Inhibitor koroze

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyPovrchy musí být čisté, suché a zbavené oleje, mastnoty a dalších povrchových nečistot.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyOdstraňte všechny šupiny, volnou a odlupující se rez. Staré barvy odstranit až na zdravý povrch a hrany.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyJemně obrousit ostré hrany. Povrchy vystavené chemikáliím (kysele, zásadité nebo solné roztoky) by měly být omyty velkým množstvím vody nebo očištěny párou.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchySilně znečištěné povrchy by měly být očištěny vhodným ředidlem.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNeodstraňujte pevnou a soudržnou rez ani neobrušujte až na čistý a lesklý kov.

Aplikace přípravku OWATROL®OIL 

KONDICIONÉR BARVY

Barvu nanášejte normálním způsobem. Pokud je barva lepkavá, táhne se, reaguje rychle nebo se řádně nevyrovnává, přidejte olej OWATROL®OIL (dobře vmíchejte) dokud barva nepracuje hladce, jednoduše a rovnoměrně. Nechte se vést štětcem, válečkem nebo postřikovačem. 

Pokyny pro míchání

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyVrchní vrstva: Jak je požadováno. Normálně 5-20% dle objemu.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchySpodní vrstva: do 30% objemu.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyZákladová vrstva: do 50% objemu.

Výše uvedené slouží pouze jako orientační návod. Podmínky nanášení, pórovitost povrchu, atd. určují množství oleje OWATROL®OIL, který se má vmíchat do barvy.

Zdravé dřevěné povrchy

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNatřít hole dřevo základovým nátěrem směsí 1 dílu oleje OWATROL®OIL a 2 díly základového nátěru.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNechat uschnout.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNásleduje klasicky systém nátěru přidáním oleje OWATROL®OIL dle výše uvedeného v sekci „Pokyny pro míchání".

Poškozené, olejové dřevěné povrchy nebo dřevěné povrchy napadené hmyzem

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNaneste 2 až 4 vydatné vrstvy oleje OWATROL®OIL systémem „mokrý na mokrý“, tak rychle jak jej bude dřevo absorbovat. Nenechejte olej OWATROL®OIL uschnout mezi nanášením jednotlivých vrstev.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyKdyž dřevo již nebude vice schopno absorbovat olej OWATROL®OIL , setřete nevsáknutý olej OWATROL®OIL a nechejte přes noc uschnout min. 12 hodin.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyPoté postupujte klasickým systémem nátěru přidáním oleje OWATROL®OIL dle výše uvedeného v sekci „Pokyny pro míchání".
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyTento způsob Vám zajistí přilnutí nátěru k podkladu a usnadní aplikaci nátěru. 

INHIBITOR KOROZE

Doporučení k aplikaci přípravku OWATROL®OIL.

Na kovové povrchy nenanášejte velké množství produktu OWATROL®OIL. Povrch po zaschnutí nesmí lepit. OWATROL®OIL nechejte působit cca 15-20 minut a poté přebytky setřete kuchyňskou papírovou utěrkou nebo hadříkem který nezanechává žmolky pro sjednocení povrchu. Nechejte schnout minimálně 24-48 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti.

Nové čisté ocelové povrchy

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNatřete nový ocelový povrch základovým nátěrem směsí 1 dílu oleje OWATROL®OIL a 3 dílů základového nátěru.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNásleduje klasický systém nátěru přidáním oleje OWATROL®OIL dle výše uvedeného v sekci „Pokyny pro míchání".

Lehce zrezivělé povrchy

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNatřete nový ocelový povrch základovým nátěrem směsí 1 dílu oleje OWATROL®OIL a 2 dílů základového nátěru.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNásleduje klasický systém nátěru přidáním oleje OWATROL®OIL dle výše uvedeného v sekci „Pokyny pro míchání".

Novy nenatřený zrezivěly ocelový povrch

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNatřete nový ocelový povrch základovým nátěrem směsí 1 dílu oleje OWATROL®OIL a 1 dílu základového nátěru.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNásleduje klasický systém nátěru přidáním oleje OWATROL®OIL dle výše uvedeného v sekci „Pokyny pro míchání".

Staré silně zrezivělé nebo dříve natřené povrchy

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNaneste olej OWATROL®OIL  systémem „mokrý na mokrý“ na nechráněnou rez, dokud se povrch nenasytí (již dále nevsakuje) a nechat uschnout.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNenechejte olej OWATROL®OIL uschnout mezi nanášením jednotlivých vrstev.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyKdyž je olej OWATROL®OIL suchy, nasycení se projeví jednotným lesklým vzhledem povrchu.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyPřed zatuhnutím oleje OWATROL®OIL , zkontrolovat povrch a odstranit šupinky rzi a staré barvy, které se uvolnily výše uvedenou aplikaci.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyPokud je potřeba, tyto oblasti opravte a nechejte uschnout.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNaneste směs 1 dílu OWATROL®OIL a 1 dílu základového nátěru.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNásleduje klasický systém nátěru přidáním oleje OWATROL®OIL do následujících vrstev nátěru dle instrukci „Pokyny pro míchání". Poznámka: olej OWATROL®OIL nezvedne dobře přilnutou barvu.

Vydatnost přípravku OWATROL®OIL

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchy18m2/l
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchySkutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášeni, typu, struktuře a pórovitosti povrchu

Omezení přípravku OWATROL®OIL

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNemíchat nebo nepřetírat olej OWATROL®OIL  s barvami obsahující ředidla, tj. Xylen, 2složkové nátěry, chlorovaný kaučuk, atd. - pro tyto barvy použít nátěr OWATROL® C.I.P.

 

Způsob očištění přípravku OWATROL®OIL z povrchu

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyOčistit všechny nezaschlé pomůcky a vybaveni v lakovém benzinu.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyPokud zaschnou, použít odstraňovač starých nátěrů DILUNETT®. Skladovat a udržovat vybaveni dle pokynů výrobce.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyPOZNAMKA: Jakékoliv hadry, ocelová vlna atd. Nasáklé olejem OWATROL®OIL se mohou samovolně vznítit, pokud nejsou správně zlikvidovány.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyPřed vyhozením spolu s domovním odpadem musí byt hadry, ocelová vlna atd. po použití nasákle vodou nebo umístěné do uzavřené vodou naplněné nádoby.

Skladování přípravku OWATROL®OIL

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyZbytek OWATROL®OIL by měl být přemístěn do menší, utěsněné a uzavřené kovové nebo skleněné nádoby.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyChránit před mrazem a vysokými teplotami.

Při použití přípravkuOWATROL®OIL, dodržujte bezpečnostní doporučení

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyUchovat mimo dosah dětí.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNevdechovat výpary.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyVyhnout se kontaktu s kůží a očima.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyV případě spolknutí, nevyvolávat zvracení: okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat etiketu výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: